Podyplomowe Studia Zarządzanie E-sportem w katowickim AWF

Dmuzki xsaep2ib

Esport rośnie w siłę, to akurat nie ulega wątpliwościom. Nawet w Polsce ten rynek rozwija się i coraz więcej słyszy się o rodzimych organizacjach, trenerach, drużynach, czy turniejach. AWF w Katowicach również idzie z duchem czasu, oferując studia na odpowiednim kierunku.

„Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy zainteresowani są tematyką e-sportu. W sposób szczególny oferta kierowana jest do osób, których obecne lub przyszłe obowiązki zawodowe dotyczyć będą zagadnień związanych ze sportem elektroniczym.

Celem stawianym przed studiami podyplomowymi "Zarządzanie e-sportem"  jest zwiększenie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie funkcjonowania rynku e-sportowego, organizacji w nim uczestniczących, procesu treningowego, organizacji wydarzeń e-sportowych i wielu innych aspektów wskazujących na potrzebne zasoby i sposoby ich wykorzystania w procesie zarządzania.

Oprócz przedstawicieli AWF Katowice wśród osób prowadzących zajęcia znajdują się liczni przedstawiciele organizacji z powodzeniem działających na rynku e-sportowym. Dzięki temu słuchacze otrzymują praktyczną wiedzę dotyczącą poruszanych zagadnień, którą będą mogli wykorzystać w miejscu pracy, niezależnie czy pracę powiązaną z e-sportem będą wykonywać w klubach sportowych, szkołach, stowarzyszeniach czy prywatnych firmach.”

Studia trwać mają dwa semestry, a zajęcia realizowane będą w weekendy. Koszt jednego semestru to 1600 złotych. Jak myślicie, znajdą się chętni?

Zainteresowanych odsyłam tutaj.

0 komentarzy